rzeźby świętych

CantateDeo.pl - gdy sztuka zyskuje wymiar mistyczny

witraż

Obecność otaczających nas dzieł, należących do różnych dziedzin sztuki, jest dla nas naturalna, bowiem towarzyszy nam od prawieków. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że poszczególne przejawy twórczości mają różny charakter. Stanowią historyczne świadectwo minionych epok, na swój sposób „unieśmiertelniają” byt konkretnych jednostek (pamięć o nich), koncentrują się na aspekcie piękna, wzbudzając wspaniałe wrażenia estetyczne, albo wyrażają emocje artysty bądź stanowią komentarz do bieżących wydarzeń politycznych, społecznych lub kulturowych. W dzisiejszych czasach, przy pierwszym zetknięciu z daną twórczością, paradoksalnie często zaczynamy jej odbiór od… nas samych. A dokładnie, od pytania: co to konkretne dzieło „do mnie mówi”? Nierzadko zapominamy o jeszcze jednym etapie – może nie tyle ważniejszym, co jednak wcześniejszym. O pytaniu: co legło u podstawy stworzenia tego dzieła?

literatura sakralna

Jeśli chodzi o przyczyny stojące za pojawianiem się literatury pięknej, obrazów, filmów czy sztuk scenicznych – te także potrafią być bardzo liczne i zróżnicowane. I niejako wyjaśniają je po części nasze interpretacje, po części też cele i funkcje, jak choćby wspomniane wyżej. Ale interpretacje bywają niedoskonałe, przez co i przeznaczenie dzieł sztuki potrafi z czasem ulec zniekształceniu. Patrząc z takiej perspektywy, to właśnie pierwotne założenie twórczości zyskuje najtrwalszy wymiar. Tymczasem sięgając wzrokiem ku dawnym wiekom, z łatwością dojdziemy do wniosku, że jedna z najczęstszych „motywacji”, napędzających rozwój sztuki i kształtujących ją, miała znaczenie głęboko religijne.

wnętrze katedry

Nie ulega wątpliwości, że przejawy działań, które zaliczają się do twórczości sakralnej – lub jeszcze ogólniej: w jakikolwiek sposób traktują o Bogu – znajdziemy wielokrotnie i w czasach dawniejszych (wszystko bowiem wynika z czegoś, nie pojawia się nagle). Niemniej, to okres łączący epoki średniowiecza, renesansu i baroku możemy traktować jako kolebkę europejskiej sztuki chrześcijańskiej. Na przestrzeni tych stuleci rozkwitały nurty malarskie, rzeźbiarskie czy architektoniczne, których zaplecze opierało się w przeważającym stopniu na wierze, jej aktualnym rozumieniu i sposobie podejścia do niej. Dzisiaj, m.in. we Francji, Anglii, Niemczech, jesteśmy w stanie zobaczyć cudowne zabytki i dzieła sztuki, potwierdzające, jak ogromne znaczenie miała religia chrześcijańska w życiu człowieka – mimo upływu lat, przesuwających się granic, kolejnych odkryć naukowych i zmieniających się światopoglądów.

rzeźba anioła

Strona internetowa www.cantatedeo.pl to serwis w całości poświęcony twórczości artystycznej, odnoszącej się do chrześcijaństwa oraz jego różnych wymiarów – zarówno jeśli chodzi o odłamy religijne, jak i odmienne formy przedstawienia wiary. Znajdziesz tutaj ogromne zbiory materiałów, dzięki którym dokładnie zobaczysz, jak na przestrzeni kolejnych wieków zmieniało się pojmowanie kwestii Boga, dekalogu, grzechu czy ogólnie życia doczesnego i po śmierci. To oczywiście także okazja do zapoznania się z fantastycznym dorobkiem krajowej i zagranicznej twórczości literackiej, malarskiej oraz muzycznej. Dotyczy to zresztą nie tylko dzieł z minionych epok, ale również aktualnie powstających. Wiara chrześcijańska wciąż bowiem należy do trwałych, żywych motywacji kulturotwórczych, wpływających także na ogólny rozwój sztuki.

ostatnia wieczerza